Wysyłamy do następujących krajów.

Zapewniamy, że wszystkie informacje podawane na wszystkich stronach internetowych Burton Sous Vide są dokładne.
Firma Burton Sous Vide nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z polegania na informacjach wymienionych na naszych stronach internetowych.

Opisy produktów

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w opisach i specyfikacjach produktów na stronie. Zmiany te w żaden sposób nie wpłyną na jakość działania tych produktów.
Cena i dostępność produktów na stronie mogą ulec zmianie/korekcie bez konieczności powiadomienia.

Zamawianie produktów

Aby dokonać zakupu w witrynie Burton Sous Vide, należy wypełnić formularz zamówienia na etapie realizacji transakcji.
Transakcję zamówienia potwierdzimy wiadomością mailową na podany przez Ciebie adres e-mail. Wysłanie przez nas e-maila stanowi ważną umowę między obydwiema stronami.

Płatności

Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktów nie obejmują żadnych dodatkowych opłat za dostawę.
Oprócz ceny produktów podanych na dowolnej stronie Burton Sous Vide, będziesz również zobowiązany/-a do opłaty kosztów wysyłki, jak wskazano na stronie internetowej, chyba że kwalifikujesz się do bezpłatnej dostawy.

Dostawa produktów

Zaplanujemy dostawę zamówionych produktów wybraną metodą i na podany adres dostawy.
W przypadku wystąpienia błędu dostawy związanego z zamówionymi produktami, należy powiadomić nas w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie Burton Sous Vide nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione szkody lub straty.

Kup urządzenie Burton Sous Vide

Kup teraz